TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Susanna Hynynen
Hiirisuontie 5A
02970 Espoo

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Susanna Hynynen
puh. +358 400472442
info@susannahynynen.fi

Rekisterin nimi
Susanna Hynynen TMI markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti asiakassuhteiden yhteydenpitoon, ylläpitoon, hallintaan, kehittämiseen, asiakaspalveluun, palvelujen toteuttamiseen, tuotteiden ja palvelujen markkinointiin sekä niiden toteuttamiseen. Tietoja käytetään myös Susanna Hynynen Photography yritystoiminnan ja sivustojen kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö
Yksityishenkilöiltä etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite ja kotikaupunki. Yrityksiltä yhteyshenkilön sukunimi, etunimi, titteli, yrityksen nimi, työpuhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen postiosoite sekä Y-tunnus sekä muut tiedot, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan henkilöltä itseltään asiakastapaamisten, sähköpostiviestinnän, markkinointiarpajaisten tai uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä. Markkinointirekisteriin lisääminen edellyttää henkilökohtaisen suostumuksen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Yritys luovuttaa rekisteröidyn tietoja laskutus- ja maksutietojen osalta Holville asiakaslaskutusta varten. Yritys luovuttaa rekisteröidyn sähköpostiosoitteen Pixieset Media Inc- kuvagalleriapalveluun salasanalla suojatusti. Sekä Holvi että Pixieset on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Lue lisää: https://support.holvi.com/hc/fi/articles/360000899889-Tietosuoja-asetus, https://pixieset.com/privacy/

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta yrityksen Susanna Hynynen ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin mitä asiakkaan kanssa on erikseen sovittu.

Käsittelyn kesto
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Digitaalisesti säilytettävät tiedot. Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Mahdollisia kirjallisia tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa.