MENU

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Susanna Hynynen

Hiirisuontie 5A

02970 Espoo

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Susanna Hynynen

puh. +358 400472442

[email protected]

Rekisterin nimi

Susanna Hynynen TMI markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti asiakassuhteiden yhteydenpitoon, ylläpitoon, hallintaan, kehittämiseen, asiakaspalveluun, palvelujen toteuttamiseen, tuotteiden ja palvelujen markkinointiin sekä niiden toteuttamiseen. Tietoja käytetään myös Susanna Hynynen Photography yritystoiminnan ja sivustojen kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Yksityishenkilöiltä etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite ja kotikaupunki. Yrityksiltä yhteyshenkilön sukunimi, etunimi, titteli, yrityksen nimi, työpuhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen postiosoite sekä Y-tunnus sekä muut tiedot, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään asiakastapaamisten, sähköpostiviestinnän, markkinointiarpajaisten tai uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä. Markkinointirekisteriin lisääminen edellyttää henkilökohtaisen suostumuksen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yritys luovuttaa rekisteröidyn tietoja laskutus- ja maksutietojen osalta Holville asiakaslaskutusta varten. Yritys luovuttaa rekisteröidyn sähköpostiosoitteen Pixieset Media Inc- kuvagalleriapalveluun salasanalla suojatusti. Sekä Holvi että Pixieset on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Lue lisää: https://support.holvi.com/hc/fi/articles/360000899889-Tietosuoja-asetus, https://pixieset.com/privacy/

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta yrityksen Susanna Hynynen ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin mitä asiakkaan kanssa on erikseen sovittu.

Käsittelyn kesto

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti säilytettävät tiedot. Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Mahdollisia kirjallisia tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa.